Hofmansgave i dag


Hofmansgave er i dag en stor moderne rationelt drevet agroindustriel virksomhed med mange forskellige aktiviteter indenfor områderne, markbrug, skovbrug, kvægbrug, jagt og udlejning af sommerhusgrunde. Driften sker med stor hensyntagen til miljø, naturværdier og dyrevelfærd.

Hofmansgave råder i dag over godt 1300 ha, heraf ca. 850 ha som markbrug, ca. 250 ha som skovbrug og resten til sommerhusgrunde, strandenge, moser, veje og park.
 
Med den seneste udbygning og modernisering af kostalden med blandt andet 5 malkerobotter er der plads til en malkekvægsbesætning på op til ca. 340 køer. Videre er der i ungdyr stalden fra 2014 plads til ca. 300 ungdyr. Den moderne stald giver et særdeles højt dyrevelfærd med rolige dyr og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne samt en forbedret produktionsøkonomi med blandt andet mindre behov for dyrlægeindsats. Videre sker der en løbende optimering af driften for at nedsætte klimaaftrykket. I 2022 er der på taget af staldene installeret et stort solcelleanlæg på ca. 173kWp og med et solcelle areal på 836 kvm. Anlægget forventes at give en reduktion på ca. 89 tons CO2 på årsbasis. Også fodringen af køerne er uhyre vigtig for at minimere klimaaftrykket, med vores nye automatiske fodervogn har vi mulighed for at optimere foderblandingen og dermed sikre, at klima aftrykket er mindst muligt.

Hofmansgave ledes af en bestyrelse med 5 medlemmer og godsets inspektør. (Bestyrelsen klik her.)
Stiftelsen Hofmansgave ledes ud fra de generelle principper om god fondsledelse  (info klik her.)
 

 
Fyret ved den østlige ende af den naturskønne Enebærodde, som ligger lige ud til indsejlingen til Odense Fjord. Jorden på odden er mager og sandet og derfor vanskelig at anvende i et moderne effektivt landbrug.

Enebærodden kan i dag derfor primært anvendes som naturreservat, til jagt og til andre rekreative formål. For yderligere information se venligst afsnittet om Naturpleje.
  
 
Stiftelsen Hofmansgave • Hofmansgavevej 27 • 5450 Otterup
Tlf.: +45 64 82 10 06 • Kontortid: Tirsdag og Torsdag 09.00-15.00
info@hofmansgave.dk • CVR: 19 91 02 10